NIEUWS

Deze gegevens moeten verplicht op een factuur staan

Om rechtsgeldig te zijn moet een factuur aan allerlei vormelijke en inhoudelijke voorschriften vold...

Lees meer

Financiële veiligheid inbouwen? Zo voorkomt u cashflowproblemen

Als kmo moet u leveranciers, medewerkers en allerhande vaste en variabele kosten betalen. Daarvoor...

Lees meer

5 manieren om te snoeien in uw bedrijfskosten

Een economische crisis, onverwachte financiële tegenvallers, moordende concurrentie, … Er zijn heel...

Lees meer

Indieningstermijnen belastingaangifte: een overzicht

Naar aanleiding van de jaarlijkse belastingaangifte vermeldt de FOD Financiën op haar website de in...

Lees meer

Verplichte statutenwijziging vennootschappen: de tijd dringt!

Als gevolg van de nieuwe vennootschapswetgeving, die in 2019 van kracht werd, moeten alle bestaande...

Lees meer

Elektronisch factureren: stand van zaken in 5 vragen en antwoorden

E-invoicing wordt de norm voor b2b-transacties. De Europese en lokale overheden werken aan een voor...

Lees meer

Wat betekent een echtscheiding voor mijn bedrijf?

U bent zaakvoerder en loopt privé tegen een scheiding aan? Dat hoeft gelukkig niet het einde van uw...

Lees meer

Personeel ontslaan? Zo pakt u het correct aan

Aan een ontslag zijn heel wat regels en procedures verbonden. Dit artikel lijst op waaraan u zich a...

Lees meer

Op zoek naar kapitaal voor uw zaak? Wed niet op één paard

U zoekt geld voor uw (startende) zaak? Dan is het goed om te weten dat een lening bij de bank niet...

Lees meer

Hoe bepaalt u als bedrijfsleider uw ideale bezoldiging?

Als bedrijfsleider in een vennootschap mag u wettelijk zelf uw loon bepalen. Vanuit fiscaal oogpunt...

Lees meer

Groottecriteria voor ondernemingen: de impact op belastingtarieven en neerlegging jaarrekening

In ons land worden de groottecriteria van een onderneming gebruikt om onder meer de belastingtariev...

Lees meer

De fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem: wat kan de impact zijn voor uw onderneming?

Begin maart 2023 stelde minister van Financiën Vincent Van Peteghem zijn langverwachte fiscale herv...

Lees meer

Artificiële intelligentie in uw kmo: de investering waard?

Je kon de voorbije maanden geen krant of nieuwssite openen of je vond wel een artikel over ChatGPT,...

Lees meer

Verzekeringen voor ondernemers: hoe beschermt u zichzelf en uw personeel optimaal?

Ondernemen is risico’s nemen. Tegelijk kunnen allerlei onverwachte gebeurtenissen opduiken terwijl...

Lees meer

Klokkenluiders: interne procedure en meldkanaal verplicht

Op 15 februari 2023 trad een nieuwe regeling in werking die ondernemingen met meer dan 50 werknemer...

Lees meer

Praktische tips voor een vlotte kwartaalafsluiting

Aan het eind van ieder kwartaal is het voor elke ondernemer en fiscaal adviseur altijd zover: de kw...

Lees meer

Hoe bouwt u als werkgever mee aan het pensioen van uw medewerkers?

Voor veel mensen is het pensioen een ‘ver-van-mijn-bedshow’. Bovendien doen er heel hardnekkige mis...

Lees meer

Hoe past u als zelfstandige uw tarieven correct aan na een loonindexering?

In januari 2023 ontvingen honderdduizenden werknemers in de privésector een stevige loonindexering....

Lees meer

Hoe omgaan met wanbetalers?

Om cashflowproblemen te vermijden is een strikte opvolging van uitgaande facturen essentieel. In di...

Lees meer

Verblijfskosten in België: fiscaal aftrekbaar bedrag opgetrokken

Als een werknemer kosten maken in opdracht van, of ten voordele van zijn werkgever, dan zal de werkg...

Lees meer