NIEUWS

Btw-aftrek voor bedrijfswagens: tolerantie voor 2020

De btw-aftrek voor voertuigen is een bijzonder ingewikkeld verhaal. Voor personenvoertuigen kan die...

Lees meer

De alarmbelprocedure: ook alarm voor de bestuurder

Als de omstandigheden het eisen moeten de bestuurders de algemene vergadering samenroepen en hen vo...

Lees meer

Nieuw standpunt van fiscus over thuiswerk

De belastingadministratie heeft eind februari via een circulaire haar standpunt bekendgemaakt over d...

Lees meer

Nieuw belastingregime voor buitenlandse woningen

Na twee Europese veroordelingen heeft België het belastingstelsel voor buitenlandse onroerende goed...

Lees meer

Aangiftetermijn voor vennootschappen en verenigingen

Tot nog toe vergde de aangiftetermijn voor vzw’s, binnenlandse vennootschappen, vennootschappen nie...

Lees meer

Eén aandeelhouder in NV en BV: het kan maar …

Sinds de hervorming van het vennootschapsrecht op 1 mei 2019 met de invoering van het wetboek van v...

Lees meer

Rekening-courant: maximum rentevoet bekend

Als u als bedrijfsleider een lening toekent aan uw vennootschap, dan moet uitkijken dat die lening...

Lees meer

Bijklussen in 2021

Wat blijft er nog over van het gratis blijklussen zoals we dat in 2018 kenden? Het Grondwettelijk Ho...

Lees meer

Bestuursmandaat … om voldoende leden te hebben

De hoedanigheid van bestuurder van een vennootschap of van een vzw heeft juridische gevolgen. Ook a...

Lees meer

Btw-controle van permanent verlieslatende activiteiten

Wie zijn (uit de hand gelopen) hobby in een zelfstandige activiteit omzet om de verliezen ervan te...

Lees meer

Het saldo van uw bankrekening in handen van de fiscus

Sinds 2014 moeten banken aan het Centraal Aanspreekpunt of “CAP” laten weten wie er allemaal een re...

Lees meer

Hoe corrigeer ik een jaarrekening?

De mogelijkheid om een jaarrekening te corrigeren heeft eigenlijk pas een wettelijk kader gekregen...

Lees meer

De digitale algemene vergadering van uw vennootschap

Eind maart 2020, bij de aanvang van de coronacrisis, bood de regering een tijdelijke oplossing voor...

Lees meer

Fiskodata groeit sterk en zoekt extra boekhouders

De Fiskodata-aanpak met no-nonsenseadvies en veel aandacht voor automatisering & digitalisering...

Lees meer

Schenking via Nederland minder aantrekkelijk

Op 11 december 2020 voerde een wet een nieuwe registratieplicht in, nl. voor het schenken van roere...

Lees meer

Neerlegging jaarrekening weer wat duurder

Naar goede gewoonte werden in december 2020 de prijzen gepubliceerd voor de openbaarmaking van de j...

Lees meer

Bedrijfswagens: voordeel van alle aard in 2021

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan w...

Lees meer

De bedrijfsfietsen worden niet gebruikt… hoe zit dat fiscaal en sociaal?

Enkele jaren geleden besliste de wetgever om het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer aan te...

Lees meer

Nieuwe effectentaks boven het doopvont

Op 4 november jl. verraste de regering vriend en vijand met een bericht in het Staatsblad. Dat beri...

Lees meer

Fiscale gevolgen voor zelfstandigen van uitstel van betaling van sociale bijdragen

De vorige regering besliste om zelfstandigen uitstel van betaling te verlenen voor de betaling van...

Lees meer