NIEUWS

Aanslag geheime commissielonen verder teruggedrongen

Als een vennootschap niet bekend maakt aan wie zij bepaalde bedragen betaalde, dan moet ze zelf de...

Lees meer

Wonen op kosten van de vennootschap… Soms wel, soms niet

De rechtspraak is niet eenduidig: als een vennootschap een woning in eigendom heeft, en deze woning...

Lees meer

‘Kot te huur’. Met of zonder btw?

Waarom zou u btw aanrekenen op de verhuring van studentenkamers? Om de btw bij de bouw (of herinric...

Lees meer

Liquidatiereserve en vennootschap-aandeelhouder

De liquidatiereserve laat een ondernemer die zich in een vennootschapsvorm organiseert, toe om een...

Lees meer

Overdracht van de familiezaak in coronatijden

Bij overdracht van een familiezaak kan u, mits u een rist voorwaarden naleeft, schenkbelasting of e...

Lees meer

Ecocheques: een jaar vol wijzigingen

Sinds 2009 mogen werkgevers hun werknemers ecocheques cadeau doen. Ecocheques genieten een gunstig...

Lees meer

Kosten na stopzetting

Zoals inkomsten na de stopzetting van uw activiteit nog belastbaar kunnen zijn tot lang nadat u ges...

Lees meer

Fiscale controle zonder verplaatsing

Een fiscale controle betekent in eerste instantie dat de belastingadministratie naar de belastingpl...

Lees meer

Elektriciteit tanken op kosten van de werkgever

Werknemers die een bedrijfswagen ter beschikking krijgen van hun werkgever, worden belast op een vo...

Lees meer

De hervorming van de Vlaamse registratierechten

In haar septemberverklaring kondigde de Vlaamse regering een fikse verlaging van de registratierech...

Lees meer

De woning waarin u slechts fiscaal woont

Een “eigen woning” is de woning die u zelf betrekt als gezinswoning. Het onroerend inkomen van zo’n...

Lees meer

Subsidies voor cybersecurity-investeringen

Sinds 1 januari 2021 biedt Vlaanderen een subsidie voor zogenaamde cybersecurity-verbetertrajecten...

Lees meer

Hoe valse mails van 'FOD Financiën' herkennen?

Sinds kort circuleren er nieuwe phishing e-mails die van FOD Financiën lijken te komen. Deze valse b...

Lees meer

De e-signature

De elektronische handtekening is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. U gebruikt ze missch...

Lees meer

Huur: een mondeling akkoord geldt ook

“Verba volant, scripta manent”. Een Latijns adagium dat zoveel betekent als “het gesproken woord ve...

Lees meer

Liquidatiereserve: wat is 5 jaar?

Als een vennootschap dividenden uitkeert, dan is daar 30% roerende voorheffing (RV) op verschuldigd...

Lees meer

Uw verhuurder houdt niet van thuiswerk

Als een huurder het gehuurde gebouw voor beroepsdoeleinden gebruikt, dan is de verhuurder belastbaa...

Lees meer

De grens oversteken met cash

In het kader van de bestrijding van witwas-activiteiten kent de EU al sinds 2014 regels die u verpl...

Lees meer

Een ‘energiebudget’ voor uw personeel

Een belangrijke energieleverancier geeft de werkgevers de mogelijkheid om medewerkers gratis verwarm...

Lees meer

Aanvullende pensioenen bedrijfsleiders: ‘milde toepassing van de 80%-grens’

De ‘milde toepassing’ van de 80%-grens, zoals de belastingadministratie die toepaste voor de premie...

Lees meer