NIEUWS

Verblijfskosten in België: fiscaal aftrekbaar bedrag opgetrokken

Als een werknemer kosten maken in opdracht van, of ten voordele van zijn werkgever, dan zal de werk...

Lees meer

(Geen) investeringsaftrek voor verhuurde goederen

De investeringsaftrek is een fiscale aftrek die u als ondernemer ontvangt wanneer u investeert in b...

Lees meer

Verhuur van gemeubeld logies

De langetermijnverhuur van gemeubeld logies is sinds 1 juli 2022 vrijgesteld van btw. Langetermijnv...

Lees meer

Overdracht van niet-volgestorte aandelen

Wat gebeurt er als een aandeelhouder zijn aandelen overdraagt vóór de volstorting ervan? Ook onder...

Lees meer

De forfaitaire kilometervergoeding van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023

Traditioneel wordt rond 1 juli bekendgemaakt hoe hoog de kilometervergoeding zal zijn voor de feder...

Lees meer

Autofiscaliteit: vennootschapsbelasting op meerwaarden

De aftrek van de kosten van personenwagens wordt beperkt op basis van de CO2-uitstoot van het voert...

Lees meer

Bestuurder: Gelijkstelling ziekteverlof met activiteit voor pensioenberekening

Kan u als bestuurder uw activiteit niet meer uitoefenen door ziekte, dan kan u voor de berekening v...

Lees meer

Laadpaal en investeringsaftrek

Als uw onderneming bij haar bedrijfsleider een laadpaal installeert, dan krijgt zij daarvoor geen i...

Lees meer

Vzw verhuurt zaal: btw-complexiteit is troef

Heel wat verenigingen verdienen wat extra’s door hun lokalen te verhuren aan andere verenigingen of...

Lees meer

Bekendmaking van een belangenconflict

Als een bestuurder van een vennootschap een vermogensrechtelijk belang heeft dat in strijd is met d...

Lees meer

Schenk- en erfbelasting: de familiale vennootschap

De verankering van de familiale vennootschap in de familie wordt door de wetgever ondersteund via b...

Lees meer

Belastingvrije som bij co-ouderschap

Uw belastingvrije som hangt onder meer af van het aantal kinderen dat u ten laste heeft. Kinderen d...

Lees meer

Kunnen bestuurders failliet verklaard worden?

Op 18 maart 2022 besliste het Hof van Cassatie dat bestuurders niet failliet verklaard kunnen worde...

Lees meer

Voorzieningen aanleggen voor (on-)zekere kosten

In een individuele beslissing inzake boekhoudrecht (IBB) toont de Commissie voor Boekhoudkundige No...

Lees meer

Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte: boekhoudkundig

In principe verloopt er tussen de ontbinding en de sluiting van de vereffening van een vennootschap...

Lees meer

Plan het bezoek van de fiscus

Ondernemers hebben steeds meer te maken met een overload aan administratie: vergunningen, verzekeri...

Lees meer

Cryptowinst en -verlies fiscaal bekeken

Belegt u ook in cryptomunten? De opbrengsten zijn erg wisselend. Maar wat vindt de fiscus ervan als...

Lees meer

Investeringsaftrek 2022: op welk percentage heeft u recht ?

Eind 2020 verhoogde de wetgever het standaardtarief van de investeringsaftrek van 8% naar 25% voor...

Lees meer

Verblijfskosten in België: fiscaal aftrekbaar bedrag

Als een werknemer kosten maakt in opdracht van, of ten voordele van zijn werkgever, dan zal de werk...

Lees meer

Woning als vorm van loon

Als de vennootschap een kost draagt die de bedrijfsleider ten goede komt, kán die uitgave volgens d...

Lees meer