NIEUWS

Belangrijke deadlines voor gemengde belastingplichtigen in 2024

Gemengde belastingplichtigen zijn belastingplichtigen die zowel belaste als vrijgestelde handelinge...

Lees meer

Nieuwe rentevoeten voor leningen en debet rekening-courant

Bij KB van 12 januari 2024 (publicatie op 25 januari 2024) werden de referentierentevoeten voor goe...

Lees meer

Verhoogde kostenaftrek van 120% voor e-facturatiesoftware

Vanaf 1 januari 2026 is voor Belgische ondernemingen de verplichte invoering van digitale facturati...

Lees meer

Hogere belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen: van 6,75% naar 9%

Een vennootschap of eenmanszaak die te weinig voorafbetalingen van haar inkomstenbelastingen doet,...

Lees meer

Verplicht opleidingsplan: deadline komt in zicht

Tegen eind maart moeten bedrijven vanaf 20 werknemers een opleidingsplan in het kader van de arbeid...

Lees meer

Is uw onderneming klaar voor e-invoicing?

Digitaal factureren tussen bedrijven wordt verplicht vanaf 1 januari 2026. Nog ver weg, denkt u? To...

Lees meer

Bent u mee met ESG?

De drie letters staan voor Environmental, Social en Governance. Maar wat weet u nog meer over ESG?...

Lees meer

Wijzigingen aan Vlaamse registratierechten in 2024

Bij de start van een nieuw jaar geven we u een overzicht van wijzigingen aan de registratierechten...

Lees meer

Fiscale wijzigingen in 2024 en hun impact op uw vennootschap

Zoals elk jaar moet u ook in 2024 rekening houden met nieuwe fiscale regels die een impact kunnen h...

Lees meer

Alles wat u moet weten over verplichte duurzaamheidsrapportering in 2024

In 2024 treedt de richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) van de Europese Unie in werki...

Lees meer

Stevige opmars eenpersoonszaken: meer kmo's dan ooit tevoren

Er waren nog nooit zoveel kmo's in België als het voorbije jaar. 1,3 miljoen om precies te zijn. Bi...

Lees meer

Vennootschapsbelasting: overzicht nieuwigheden in 2024

De start van een nieuw jaar heeft altijd een aantal fiscale nieuwigheden in petto. Ook in 2024 mag...

Lees meer

Nieuwe hr-maatregelen in 2024

In 2024 moet u rekening houden met enkele nieuwe hr-maatregelen voor werkgevers en werknemers. In d...

Lees meer

Hervorming patrimoniumtaks voor vzw's, ivzw's en private stichtingen vanaf 2024

Tot aanslagjaar 2023 waren vzw's, internationale vzw's (ivzw's) en private stichtingen onderworpen...

Lees meer

Btw-nieuwigheden in 2024: wat moet je onthouden?

Zoals elk jaar staan er ook in 2024 heel wat markante btw-nieuwigheden op til. In dit artikel zette...

Lees meer

Boeteschalen bij niet-aangifte (buitenlandse) onroerende goederen

Op 12 oktober 2023 werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd waarin de schalen en de toepassingsmoda...

Lees meer

Openbaarmaking neerlegging jaarrekening wordt duurder

Op 1 januari 2024 stijgen de tarieven voor de openbaarmaking van de jaarrekening van vennootschappe...

Lees meer

3 vragen en antwoorden voor een vlotte start van boekjaar 2024

Hoe zien de deadlines voor de aangifte van de vennootschaps- en personenbelasting eruit voor aansla...

Lees meer

31 december 2023: onverbiddelijke deadline voor statuten in lijn met WVV

In 2019 werd het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) ingevoerd. Voor deze grondige he...

Lees meer

Informatieplicht voor huurders die huur als beroepskosten in aftrek nemen

Via een wetsontwerp van 19 oktober 2023 kondigt de federale regering een nieuwe maatregel aan voor...

Lees meer