NIEUWS

Nieuw in de aangifte PB voor aanslagjaar 2022

Weldra is het zover: de jaarlijkse nationale invuloefening. Hoewel veel posten al vooraf ingevuld z...

Lees meer

Het scheidingsaandeel na uittreding of uitsluiting

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) maakt het mogelijk dat in de statuten van een...

Lees meer

De salariswagen en de btw in 2022

Salariswagens kennen een bijzonder belastingstelsel op het vlak van btw. Een bijzonder ingewikkeld...

Lees meer

Vennootschap en aandeelhouder samen eigenaar… Geen goed idee

Wie samen met een andere persoon eigenaar is van een onroerend goed kan een einde maken aan die med...

Lees meer

Bestuurdersmandaat en werknemersfunctie in dezelfde vennootschap

Bestuurdersmandaten in een naamloze vennootschap of besloten vennootschap mogen niet in een arbeids...

Lees meer

Betalingsachterstand: 60 dagen of 30 dagen?

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransa...

Lees meer

De duurste deurbel van België?

Als u werken laat uitvoeren aan uw woning, kan u een lager btw-tarief krijgen als die woning 10 jaa...

Lees meer

Doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen

Sinds 2016 kan u een aanzienlijke vermindering van werkgeversbijdragen sociale zekerheid krijgen vo...

Lees meer

Bedrijfswagen voor gehandicapte medewerker

In een FAQ (frequently asked questions) over de berekening van het voordeel van alle aard verbonden...

Lees meer

Herstellingswerken aan privéwoningen: geen btw-attest

Wie als particulier een oudere woning verbouwt, kan onder voorwaarden genieten van een lager btw-ta...

Lees meer

Bedrijfswagens: voordeel van alle aard in 2022

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, word...

Lees meer

Energiebudget van werkgever : no pasarán

Vorig jaar geleden pakte een belangrijke energieleverancier uit met een fiscale spitsvondigheid waa...

Lees meer

Wat kost de neerlegging van de jaarrekening in 2022?

Traditioneel publiceert de Nationale Bank van België in de eerste helft van december de prijzen voo...

Lees meer

Groene mobiliteit

Op 3 december 2021 verscheen de ‘wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit’ in...

Lees meer

Aanslag geheime commissielonen verder teruggedrongen

Als een vennootschap niet bekend maakt aan wie zij bepaalde bedragen betaalde, dan moet ze zelf de...

Lees meer

Wonen op kosten van de vennootschap… Soms wel, soms niet

De rechtspraak is niet eenduidig: als een vennootschap een woning in eigendom heeft, en deze woning...

Lees meer

‘Kot te huur’. Met of zonder btw?

Waarom zou u btw aanrekenen op de verhuring van studentenkamers? Om de btw bij de bouw (of herinric...

Lees meer

Liquidatiereserve en vennootschap-aandeelhouder

De liquidatiereserve laat een ondernemer die zich in een vennootschapsvorm organiseert, toe om een...

Lees meer

Overdracht van de familiezaak in coronatijden

Bij overdracht van een familiezaak kan u, mits u een rist voorwaarden naleeft, schenkbelasting of e...

Lees meer

Ecocheques: een jaar vol wijzigingen

Sinds 2009 mogen werkgevers hun werknemers ecocheques cadeau doen. Ecocheques genieten een gunstig...

Lees meer