NIEUWS

Kosten na stopzetting

Zoals inkomsten na de stopzetting van uw activiteit nog belastbaar kunnen zijn tot lang nadat u ges...

Lees meer

Fiscale controle zonder verplaatsing

Een fiscale controle betekent in eerste instantie dat de belastingadministratie naar de belastingpl...

Lees meer

Elektriciteit tanken op kosten van de werkgever

Werknemers die een bedrijfswagen ter beschikking krijgen van hun werkgever, worden belast op een vo...

Lees meer

De hervorming van de Vlaamse registratierechten

In haar septemberverklaring kondigde de Vlaamse regering een fikse verlaging van de registratierech...

Lees meer

De woning waarin u slechts fiscaal woont

Een “eigen woning” is de woning die u zelf betrekt als gezinswoning. Het onroerend inkomen van zo’n...

Lees meer

Subsidies voor cybersecurity-investeringen

Sinds 1 januari 2021 biedt Vlaanderen een subsidie voor zogenaamde cybersecurity-verbetertrajecten...

Lees meer

Hoe valse mails van 'FOD Financiën' herkennen?

Sinds kort circuleren er nieuwe phishing e-mails die van FOD Financiën lijken te komen. Deze valse b...

Lees meer

De e-signature

De elektronische handtekening is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. U gebruikt ze missch...

Lees meer

Huur: een mondeling akkoord geldt ook

“Verba volant, scripta manent”. Een Latijns adagium dat zoveel betekent als “het gesproken woord ve...

Lees meer

Liquidatiereserve: wat is 5 jaar?

Als een vennootschap dividenden uitkeert, dan is daar 30% roerende voorheffing (RV) op verschuldigd...

Lees meer

Uw verhuurder houdt niet van thuiswerk

Als een huurder het gehuurde gebouw voor beroepsdoeleinden gebruikt, dan is de verhuurder belastbaa...

Lees meer

De grens oversteken met cash

In het kader van de bestrijding van witwas-activiteiten kent de EU al sinds 2014 regels die u verpl...

Lees meer

Een ‘energiebudget’ voor uw personeel

Een belangrijke energieleverancier geeft de werkgevers de mogelijkheid om medewerkers gratis verwarm...

Lees meer

Aanvullende pensioenen bedrijfsleiders: ‘milde toepassing van de 80%-grens’

De ‘milde toepassing’ van de 80%-grens, zoals de belastingadministratie die toepaste voor de premie...

Lees meer

Interestvoet bij betalingsachterstand handelstransacties

De interestvoet die van toepassing is bij een betalingsachterstand in handelstransacties wordt om de...

Lees meer

Ook in 2021 belastingvrijstelling voor COVID-19-steun

Kort na de aanvang van de coronacrisis in maart 2020 werden door de verschillende overheden in snel...

Lees meer

Nieuwe ficheverplichting voor eigen kosten van de werkgever

De terugbetaling van eigen kosten van de werkgever wordt steeds strenger gereglementeerd. Begin 202...

Lees meer

De forfaitaire kilometervergoeding van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022

Traditioneel wordt kort voor 1 juli bekendgemaakt hoe hoog de kilometervergoeding zal zijn voor de...

Lees meer

Vennootschappen: stand van zaken over online oprichting

Een recente wet opent de deur voor het online oprichten van vennootschappen. Op vijf dagen heeft u...

Lees meer

Pc of smartphone van de werkgever: houding fiscus tegenover accessoires

Als u materiaal aanbiedt aan uw medewerkers om te kunnen werken, dan zijn er twee mogelijkheden. Of...

Lees meer