NIEUWS

Zo bewaart u in 2023 beter de balans tussen werk en vrije tijd

Wordt u opgeslorpt door uw werk? Lijdt uw gezin onder uw ondernemerschap? Vreest u een burn-out of...

Lees meer

Bent u mee met de nieuwe autofiscaliteit die vanaf 2023 uit de startblokken schiet?

Tegen 2026 zal het belastingregime voor bedrijfswagens dus radicaal wijzigen, zij het in verschille...

Lees meer

Laat u niet verrassen door deadlines: wat zijn de belangrijkste datums in de fiscale jaarkalender 2023?

Als ondernemer of cijferberoeper loopt uw agenda snel vol met diverse afspraken en deadlines. De da...

Lees meer

Uw goed voornemen voor 2023? Stap over op elektronische facturatie

Bij een nieuw jaar horen traditiegetrouw goede voornemens. Voor uw onderneming raden wij voor 2023...

Lees meer

Een pakket fiscale en sociale maatregelen in de programmawet

Elk jaar – rond de jaarwisseling – dient de federale regering een programmawet in bij de eindejaars...

Lees meer

Studentenarbeid naar 600 uur per jaar

Studenten kunnen gewoon deelnemen aan de arbeidsmarkt. Als werkgever en student bepaalde voorwaarde...

Lees meer

Gemeenschappelijk gebouw: aftrek kosten beroepsgedeelte

Als een zelfstandige een gemeenschappelijk gebouw gebruikt voor beroepsdoeleinden, dan moeten de ko...

Lees meer

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage wijzigt niet

Sinds 1992 moeten vennootschappen een jaarlijkse bijdrage betalen ten voordele van het sociaal stat...

Lees meer

(Geen) investeringsaftrek voor verhuurde goederen

De investeringsaftrek is een fiscale aftrek die u als ondernemer ontvangt wanneer u investeert in b...

Lees meer

Verhuur van gemeubeld logies

De langetermijnverhuur van gemeubeld logies is sinds 1 juli 2022 vrijgesteld van btw. Langetermijnv...

Lees meer

Overdracht van niet-volgestorte aandelen

Wat gebeurt er als een aandeelhouder zijn aandelen overdraagt vóór de volstorting ervan? Ook onder...

Lees meer

De forfaitaire kilometervergoeding van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023

Traditioneel wordt rond 1 juli bekendgemaakt hoe hoog de kilometervergoeding zal zijn voor de feder...

Lees meer

Autofiscaliteit: vennootschapsbelasting op meerwaarden

De aftrek van de kosten van personenwagens wordt beperkt op basis van de CO2-uitstoot van het voert...

Lees meer

Bestuurder: Gelijkstelling ziekteverlof met activiteit voor pensioenberekening

Kan u als bestuurder uw activiteit niet meer uitoefenen door ziekte, dan kan u voor de berekening v...

Lees meer

Laadpaal en investeringsaftrek

Als uw onderneming bij haar bedrijfsleider een laadpaal installeert, dan krijgt zij daarvoor geen i...

Lees meer

Vzw verhuurt zaal: btw-complexiteit is troef

Heel wat verenigingen verdienen wat extra’s door hun lokalen te verhuren aan andere verenigingen of...

Lees meer

Bekendmaking van een belangenconflict

Als een bestuurder van een vennootschap een vermogensrechtelijk belang heeft dat in strijd is met d...

Lees meer

Schenk- en erfbelasting: de familiale vennootschap

De verankering van de familiale vennootschap in de familie wordt door de wetgever ondersteund via b...

Lees meer

Belastingvrije som bij co-ouderschap

Uw belastingvrije som hangt onder meer af van het aantal kinderen dat u ten laste heeft. Kinderen d...

Lees meer

Kunnen bestuurders failliet verklaard worden?

Op 18 maart 2022 besliste het Hof van Cassatie dat bestuurders niet failliet verklaard kunnen worde...

Lees meer