NIEUWS

Interestvoet bij betalingsachterstand handelstransacties

De interestvoet die van toepassing is bij een betalingsachterstand in handelstransacties wordt om de...

Lees meer

Ook in 2021 belastingvrijstelling voor COVID-19-steun

Kort na de aanvang van de coronacrisis in maart 2020 werden door de verschillende overheden in snel...

Lees meer

Nieuwe ficheverplichting voor eigen kosten van de werkgever

De terugbetaling van eigen kosten van de werkgever wordt steeds strenger gereglementeerd. Begin 202...

Lees meer

De forfaitaire kilometervergoeding van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022

Traditioneel wordt kort voor 1 juli bekendgemaakt hoe hoog de kilometervergoeding zal zijn voor de...

Lees meer

Vennootschappen: stand van zaken over online oprichting

Een recente wet opent de deur voor het online oprichten van vennootschappen. Op vijf dagen heeft u...

Lees meer

Pc of smartphone van de werkgever: houding fiscus tegenover accessoires

Als u materiaal aanbiedt aan uw medewerkers om te kunnen werken, dan zijn er twee mogelijkheden. Of...

Lees meer

Draait de nieuwe bestuurder mee op voor fouten van voorgangers?

U aanvaardt een bestuursmandaat in een vennootschap met een mooi verleden. Althans, dat dacht u wan...

Lees meer

Naar het vaccinatiecentrum tijdens de werkuren

Sinds 9 april 2021 kunnen werknemers ‘klein verlet’ inroepen om het werk te verlaten en zich te lat...

Lees meer

Bedrijfswagens: het voordeel zal nooit meer dalen

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de...

Lees meer

Werknemer betaalt voor zijn bedrijfswagen: veel gevolgen

Als een werknemer een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, dan wordt hij belast op een voordeel va...

Lees meer

Hoe wordt een gemeubileerd appartement belast?

Stel: je verhuurt een volledig ingericht privé-appartement aan een persoon die het niet gebruikt voo...

Lees meer

Alternatieven voor de kaasroute bij schenkingen

Sinds 15 december 2020 moeten schenkingen die via een buitenlandse notaris verlopen, in België gere...

Lees meer

Interim- en tussentijdse dividenden met 15% roerende voorheffing?

Dividenden zijn in principe onderworpen aan een roerende voorheffing (RV) van 30%. Er zijn enkele l...

Lees meer

BTW: 6% op alle restaurant- en cateringdiensten

Eén van de maatregelen die de federale regering nam om ondernemingen een steun in de rug te geven b...

Lees meer

BTW op internationale e-commerce vanaf 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 verandert de BTW-regeling voor internationale e-commerce grondig. Vanaf die datum mo...

Lees meer

Investeringsaftrek voor aanslagjaar 2022: op welk percentage heeft u recht?

Eind 2020 verhoogde de wetgever het standaardtarief van de investeringsaftrek van 8% naar 25% voor...

Lees meer

Bewijsstukken uploaden in UBO-register: tijd tot 31 augustus

In 2017 werd in België, net als in alle andere Europese lidstaten, het UBO-register (Ultimate Benef...

Lees meer

Welke boekhoudkundige documenten mag ik dit jaar weggooien?

U wilt eerstdaags ‘grote kuis’ houden in uw archief. Welke papieren van welke jaren mag u dan ‘verti...

Lees meer

Belangrijke BTW-coronamaatregelen

In het Belgisch Staatsblad van 31 maart ll. zijn drie belangrijke BTW-maatregelen verschenen die on...

Lees meer

Digitale algemene vergaderingen: een nieuw tijdperk

In 2020, bij het uitbreken van de pandemie, verleende de toenmalige minister van Justitie via noodm...

Lees meer