NIEUWS

Belangenconflicten onder het nieuwe WVV

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) bevat een regeling voor het ontmijnen van bel...

Lees meer

Kmo's versus grote ondernemingen: betalingstermijn maximaal 60 dagen

Tussen ondernemingen geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. De partijen kunnen daar vri...

Lees meer

Kmo’s versus grote ondernemingen: betalingstermijn maximaal 60 dagen

Tussen ondernemingen geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. De partijen kunnen daar vr...

Lees meer

De overdracht van aandelen van de BV

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft de BVBA afgeschaft en vervangen...

Lees meer

Kan de organisator van een gratis evenement de btw aftrekken?

De logica van de btw is dat op het einde van het economisch verhaal de belasting wordt betaald door...

Lees meer

COVID-19 en sociale zekerheid

Midden maart nam de regering in meerdere etappes bijzonder verregaande maatregelen om de verspreidi...

Lees meer

COVID-19: de fiscale maatregelen

Midden maart nam de regering in meerdere etappes bijzonder verregaande maatregelen om de verspreidin...

Lees meer

Aandacht graag voor het cookie- en privacybeleid van uw website

Uitgerekend een website voor juridisch nieuws, “van, voor en over rechtsbeoefenaars” was de eerste...

Lees meer

Nieuw invorderingswetboek en de inhoudsplicht ten aanzien van aannemers

Op 1 januari 2020 trad het ‘Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-...

Lees meer

Geen dividenden ten nadele van de schuldeiser in de BV

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voerde de BVBA af en voerde de BV in. De BV b...

Lees meer

Uw Comm.VA is nu een NV

De commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA) is niet meer. Het nieuwe wetboek van vennootsch...

Lees meer

Het nieuwe WVV en btw

Recent publiceerde de belastingadministratie een circulaire die de impact uitlegt op het stuk van d...

Lees meer

Moratoriuminteresten: als u belastingen terugkrijgt

In 2017 en 2019 wijzigde de wetgever de regels voor de berekening van moratoriuminteresten. Dat zij...

Lees meer

Verlies van de vennootschap ten laste nemen: er moet een bezoldiging zijn

Verliezen van een vennootschap ten laste nemen is fiscaal niet aftrekbaar. Daarop bestaat één uitzo...

Lees meer

Geïndexeerde bedragen personenbelasting voor aanslagjaar 2020 en 2021

In dit artikel vindt u een overzicht van de federale bedragen van de belangrijkste geïndexeerde bed...

Lees meer

Fiscaal: ook in een vennootschap zijn niet alle kosten beroepsmatig

Inkomsten verworven door een vennootschap zijn fiscaal steeds beroepsmatig. U zou kunnen verwachten...

Lees meer

Misbruik van vennootschapsgoederen die frauduleus werden verworven

Misbruik van vennootschapsgoederen is geen vennootschapsrechtelijk issue. Het is een misdrijf dat s...

Lees meer

Loongrens voor beslaglegging of overdracht

Als uw werknemer schulden heeft ten aanzien van derden, dan kan het gebeuren dat die schuldeiser zi...

Lees meer

Geen fiscale aftrek meer van administratieve geldboetes

De hervorming van de vennootschapsbelasting komt langzaam op snelheid. Ook op 1 januari 2020 traden...

Lees meer

De CV voor een vrij beroep

Tot de invoering van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) was de coöperatie...

Lees meer