Investeren in e-facuratiesoftware: 120 procent kostenaftrek

Vanaf 1 januari 2026 wordt de e-factuur de norm voor b2b-transacties in België. Wie investeert in e-invoicingsoftware kan daarom tijdelijk genieten van een kostenaftrek van 120 procent.

Om elektronisch te kunnen factureren moet je beschikken over software die zogenaamde xml-facturen kan genereren en ontvangen die voldoen aan de Europese Peppol-norm. Dat is een protocol en netwerk waarmee ondernemingen en overheden in heel Europa facturen op een veilige manier in realtime kunnen uitwisselen. Wie factureert aan de overheid is al vertrouwd met dit netwerk.

Om die investeringskosten te verlichten voorziet de fiscus een tijdelijke verhoogde kostenaftrek van 120 procent.Let wel, het gaat enkel om kosten verbonden aan factureringspakketten voor het opstellen, verzenden en ontvangen van elektronische facturen in een gestructureerde vorm.

Dat wil zeggen:

  • periodieke abonnementskosten voor de factureringspakketten

  • advieskosten die specifiek worden gemaakt voor de voorbereiding of de operationalisering van de e-facturatie (bijvoorbeeld consultancy).

Komen niet in aanmerking:

  • afschrijvingen voor kosten verbonden aan facturatiepakketten

  • de aankoop van een boekhoudpakket.

Wat afschrijvingen van digitale vaste activa betreft, zal vanaf 1 januari 2025 het basistarief van de investeringsaftrek permanent worden verhoogd naar 20 procent.


Voor wie?

De verhoogde kostenaftrek van 120 procent is van toepassing op:

  • zelfstandigen

  • vrije beroepen

  • ondernemingen die voldoen aan de definitie van kleine vennootschap


Wanneer?

De verhoogde kostenaftrek geldt vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027. 


Meer info?

Voor meer informatie over e-invoicing kun je terecht op de pagina van de Vlaamse overheid.