Federal Learning Account (FLA): registratie van opleidingen uiterlijk op 30 november 2024

De huidige federale regering (in lopende zaken) lanceerde de Federal Learning Account (FLA), waarbij u in het kader van de arbeidsdeal als werkgever verplicht bent om zowel formele als informele opleidingen binnen de arbeidsrelatie te registreren in deze aparte database.

Het doel? Een gedetailleerd overzicht bieden van alle opleidingen die individuele werknemers volgen, inclusief diverse kenmerken zoals beschrijving, duur, data en status. Dit omvat ook het jaarlijks individueel opleidingsrecht dat de meeste werknemers sinds 2023 wettelijk of sectoraal genieten.

Dit platform werd recent gelanceerd via www.federallearningaccount.be. Hier vindt u handleidingen, technische informatie en veelgestelde vragen.

Opleidingen moet u uiterlijk op 30 november 2024 registreren. U hebt de keuze uit drie registratiemethodes: via de website, aan de hand van een BATCH-kanaal voor bulkgegevens of via een REST-API-kanaal voor integratie met uw eigen LMS-toepassing.

Toch blijven nog heel wat punten onduidelijk.

Hoewel de FLA-wet op 1 april 2024 van kracht werd (met het ‘live’ gaan van een bètaversie), is de officiële lancering gepland op 1 juni 2024. Als werkgever moet u alle opleidingen sinds 1 januari 2024 registreren binnen een termijn van 6 maanden, met 30 november 2024 als uiterste datum. Doet u dit niet (tijdig)? Dan zal de overheid de ontbrekende gegevens aanvullen. Achteraf zal het platform per kwartaal moeten aangevuld worden. Het is dus van cruciaal belang dat u al uw opleidingsinspanningen goed bijhoudt.