Register werkende vennoten en helpers sinds 1 juli 2024

In de strijd tegen sociale fraude in ons land voert de federale regering een nieuwe registratieverplichting in voor werkende vennoten en helpers. Voorlopig geldt deze nieuwe maatregel enkel voor de bouw- en schoonmaaksector. De verwachting is echter dat later ook andere sectoren in het vizier komen.

Concreet moeten vennootschappen (in de bouw- en schoonmaaksector) hun vennoten inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Zelfstandigen in deze sectoren moeten hun helpers inschrijven.

Om wie gaat het?


Bij een werkend vennoot gaat het om een persoon die minstens één aandeel van de vennootschap aanhoudt en tegelijk actief optreedt voor deze vennootschap, zonder geregistreerd te zijn als loontrekkende. Een helper is een persoon die een zelfstandige met een eenmanszaak helpt bij zijn of haar werkzaamheden, zonder arbeidsovereenkomst.

Voor de volgende helpers geldt geen inschrijvingsverplichting:

  • Ongehuwde helpers jonger dan 20 jaar
  • Toevallige helpers
  • Meewerkende echtgenoten

Naast een inschrijving in het register moeten werkende vennoten en helpers zich ook aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds.

Welke gegegevens moeten aangegeven worden?


De volgende gegevens moeten worden geregistreerd:

  • Naam en voornaam
  • Rijksregister- of bisnummer
  • Begin- en einddatum van de activiteit

De inschrijving gebeurt online via de site van My Enterprise.

Welke sancties zijn van toepassing?


Wie deze verplichting niet naleeft, riskeert een boete van 500 tot 4000 euro per vastgestelde inbreuk. De bestuurders van de vennootschap zijn hoofdelijk aansprakelijk voor deze boete. Let wel: voor begin 2025 zal geen enkele sanctie toegepast worden.

Wanneer treedt deze registratieverplichting in werking?


Deze nieuwe regeling trad in werking op 1 juli 2024.

De inschrijving in de KBO moet gebeuren voor de start van de activiteiten. Voor werkende vennoten en helpers die al actief waren voor 1 juli 2024, geldt een overgangsperiode. In dit geval moet de inschrijving bij de KBO voor 31 december 2024 gebeuren.