Belastingdruk verlagen? Dit zijn de belangrijkste fiscale aftrekposten voor vennootschappen

Voor vennootschappen in België zijn er diverse fiscale aftrekposten en maatregelen die kunnen helpen om de belastingdruk te verlagen. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste fiscale aftrekposten en voordelen:


1. Afschrijvingen

Vennootschappen kunnen investeringen afschrijven over hun economische levensduur, wat betekent dat de kosten van een investering over meerdere jaren worden gespreid. Dit verlaagt de belastbare winst jaarlijks.


2. Investeringsaftrek

Dit is een percentage van de investering in materiële en immateriële vaste activa dat in mindering mag worden gebracht op de belastbare winst. Het percentage varieert afhankelijk van het type investering en de grootte van het bedrijf. Er zijn verschillende categorieën, zoals voor energiebesparende investeringen en R&D-uitgaven.


3. Innovatieaftrek

De innovatieaftrek is bedoeld om bedrijven te stimuleren die inkomsten genereren uit innovatieve producten en diensten. Onder deze regeling kunnen vennootschappen 85% van de netto-inkomsten uit bepaalde intellectuele eigendommen (zoals patenten en auteursrechten op software) aftrekken van hun belastbare basis.


4. Notionele Interestaftrek

Dit is een unieke Belgische maatregel waarbij vennootschappen een fictieve rente mogen aftrekken op hun eigen vermogen. Het doel is om de fiscale ongelijkheid tussen eigen en vreemd vermogen te verminderen.


5. Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Voor bepaalde categorieën werknemers, zoals onderzoekers en hoogopgeleide technische profielen, kunnen bedrijven een gedeeltelijke vrijstelling krijgen van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Dit verlaagt de loonkosten aanzienlijk.


6. Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

Vennootschappen kunnen extra aftrek genieten voor investeringen en kosten gerelateerd aan onderzoek en ontwikkeling. Dit omvat zowel materiële als immateriële vaste activa die specifiek worden gebruikt voor O&O.


7. Tijdelijke vrijstelling van winst

Voor winsten die zijn herbelegd in bepaalde vaste activa, kan een tijdelijke vrijstelling van toepassing zijn. Dit stimuleert herinvesteringen in het bedrijf.


8. Verliesoverdracht

Vennootschappen kunnen bedrijfsverliezen onbeperkt in de tijd overdragen naar toekomstige jaren om ze te verrekenen met toekomstige winsten, wat helpt om de belastingdruk te spreiden.


9. Aftrek van Giften

Vennootschappen kunnen giften aan erkende instellingen aftrekken van hun belastbare winst, tot een bepaald maximumpercentage van hun winst.


Het is raadzaam om een gespecialiseerde belastingadviseur te raadplegen om ervoor te zorgen dat je optimaal profiteert van alle beschikbare fiscale voordelen en om up-to-date te blijven met wijzigingen in de wetgeving.